Documento de trabajo nº 17: ¿Cuál es la función de los consultores de RSC?

QUINA ÉS LA FUNCIÓ DELS CONSULTORS D’RSC?

Silvia Ayuso
Febrer 2014

 

Aquest estudi pretén examinar el paper que juguen els consultors en la integració estratègica i operativa de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) a les organitzacions. L’estudi es basa en les reflexions i aportacions d’un grup d’11 consultors d’RSC que van participar en dos tallers, i una enquesta online contestada per 64 organitzacions que alguna vegada han contractat els serveis d’una consultoria en temes d’RSC o sostenibilitat. Des de la perspectiva dels consultors d’RSC es revisen les seves funcions actuals, els riscos i oportunitats relacionades amb aquestes funcions i les claus per impulsar el canvi organitzatiu i individual cap a l’RSC. Des de la perspectiva de les organitzacions client s’analitzen les característiques dels serveis de consultoria contractats i la valoració de les actuacions dels consultors que presten aquests serveis.

Descarregar PDF

ALTRES DOCUMENTS DE TREBALL