Documento de trabajo nº 16: Códigos éticos de las empresas públicas españolas: Principios, conductas e implantación

CODIS ÈTICS DE LES EMPRESES PÚBLIQUES ESPANYOLES: PRINCIPIS, CONDUCTES I IMPLANTACIÓ

Silvia Ayuso
Octubre 2013

 

Tot i la recent proliferació de codis ètics o de conducta per part de les empreses, a Espanya s’han realitzat molt pocs estudis empírics sobre aquesta important eina de la responsabilitat social empresarial o corporativa (RSC), i menys centrats en el sector públic empresarial. El present estudi té per objectiu examinar el contingut dels codis ètics establerts per les empreses públiques espanyoles. Mitjançant una mostra de 18 codis d’empreses de diferents mides i nivells administratius s’estudiarà quins compromisos són els que s’inclouen amb més freqüència en aquests documents, quina informació contenen sobre la implantació i compliment dels codis i en quina mesura es diferencien els valors, responsabilitats i normes de conducta continguts dels codis ètics de les empreses privades espanyoles – en base a un estudi anterior de la Càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa.

Descarregar PDF

ALTRES DOCUMENTS DE TREBALL