Documento de trabajo nº 18: Tendencias de reporting sobre la huella de carbono de las 50 mayores empresas españolas

TENDÈNCIES DE REPORTING SOBRE LA PETJADA DE CARBONI DE LES 50 MAJORS EMPRESES ESPANYOLES

Susana Leão
Alba Bala

Febrer 2014

 

El present estudi realitza una anàlisi de les memòries de sostenibilitat de les 50 majors empreses amb seu a Espanya per volum de facturació. Se centra a fer una descripció sistematitzada de la informació referida al canvi climàtic, més específicament, al càlcul de la petjada de carboni corporativa, sobre la base de la informació reportada en les memòries de sostenibilitat. Els resultats mostren que la gran majoria de les empreses calculen la seva petjada de carboni, principalment l’abast (emissions directes) i l’abast 2 (emissions indirectes), encara que moltes ja arriben també a l’abast 3 (altres emissions indirectes). S’extreu d’aquest estudi que hi ha diferències en el reporting dels sectors representats a la mostra i que el sector més madur en el càlcul de la petjada de carboni és el del transport.

Descarregar PDF

ALTRES DOCUMENTS DE TREBALL