RECERCA

La Càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa compte amb les següents línies bàsiques de recerca que orienten els seus projectes i activitats:

L’RSC EN EL CONTEXT INTERNACIONAL

Les empreses s’enfronten a un context cada vegada més internacional per dur a terme els seus negocis. A causa de la globalització de l’economia, les empreses es veuen implicades en xarxes de proveïdors i de clients cada cop més internacionals. L’objectiu d’aquesta línia de recerca és contribuir a generar coneixement sobre les millors maneres d’integrar l’RSC en la gestió internacional de les empreses i les seves cadenes de subministrament cada vegada més internacionalitzades.

IMPLANTACIÓ PRÀCTICA DE L’RSC

Des de la Càtedra entenem l’RSC com el compromís de comportar-se d’una forma ètica en la relació amb els stakeholders i de preocupar-se pels impactes econòmics, socials i ambientals de l’activitat realitzada. L’objectiu d’aquesta línia de recerca és reflexionar sobre com les companyies (i altres tipus d’organitzacions) poden posar en pràctica l’RSC i identificar factors d’èxit per a integrar aquest nou paradigma en l’estratègia i gestió organitzativa.

L’RSC I LA COL·LABORACIÓ AMB ELS STAKEHOLDERS

L’RSC és la contribució de les empreses a l’objectiu d’assolir un desenvolupament sostenible. No obstant això, avançar cap a un model de societat més sostenible requereix la col·laboració de tots els actors socials: empreses, administracions públiques, ONG, mitjans de comunicació, consumidors, etc. En aquesta línia de recerca explorarem la interacció de l’empresa amb els seus diferents stakeholders en el compromís comú per un desenvolupament econòmic, social i ambiental més sostenible.

MESURA DE L’IMPACTE SOCIAL I AMBIENTAL

Tot i la creixent importància de l’RSC i de la multiplicació d’eines per facilitar la seva implantació, persisteix la dificultat de mesurar el comportament responsable de les empreses per poder avaluar la seva evolució al llarg del temps i comparar diferents organitzacions entre elles. En aquesta línia de recerca pretenem avançar en el desenvolupament i l’aplicació de metodologies que permetin quantificar els impactes causats per l’activitat empresarial en la societat i el medi ambient.

Els resultats dels projectes de recerca duts a terme es publiquen en forma d’estudis de cas “RSC en l’empresa internacional”, documents de treball i manuals i guies, així com en publicacions acadèmiques especialitzades.