Càlcul del valor social generat pels museus de l’Articket Bcn

CÀLCUL DEL VALOR SOCIAL GENERAT PELS MUSEUS DE L’ARTICKET BCN

Silvia Ayuso

Laia Serradell

Xavier Carbonell

Desembre 2021

 

L’objectiu del projecte ha estat analitzar i calcular el Valor Social Integrat (VSI) generat pels museus Articket Bcn, recollint tant el valor que generen a través de la seva activitat econòmica com el que produeixen al marge del mercat per a diferents col·lectius de la societat. D’una banda, s’han identificat d’una manera sistemàtica les dimensions o variables de valor percebudes com a rellevants pels grups d’interès, i d’altra banda s’han traduït en unitats monetàries per facilitar la comprensió de l’aportació que fan els museus a la societat.

Descarregar informe
Descarregar resum

ALTRES DOCUMENTS DE TREBALL