Las tendencias en los estados de información no financiera

LES TENDÈNCIES EN ELS ESTATS D’INFORMACIÓ NO FINANCERA

Silvia Ayuso

Xavier Carbonell

Març 2022

 

Aquest estudi se centra a analitzar els estats d’informació no financera (EINF) presentats respecte a l’exercici del 2020 de les empreses cotitzades al mercat continu el 2020, per identificar les tendències seguides en el format, verificació i presentació de determinats continguts dels informes. Es realitza una anàlisi de contingut rigorós d’aquests EINF basant-se en uns criteris de codificació transparents, per examinar el format de l’EINF, el marc de reporting utilitzat, el procés de verificació, la contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible, la informació sobre la bretxa salarial i la informació sobre la supervisió i auditories a la cadena de subministrament.

Descarregar PDF

ALTRES DOCUMENTS DE TREBALL