PETJADA DE CARBONI

CÀLCUL DE LA PETJADA DE CARBONI

La Càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa presenta aquestes eines per calcular les emissions de gasos d’efecte hivernacle causades al llarg d’una cadena logística de distribució, emmagatzematge i venda de productes, i en la producció de roba i complements.

 

Les eines i les guies per al seu ús han estat revisades i verificades per la Fundació ECODES i declarades compatibles amb la seva iniciativa CeroCO2 per calcular, reduir i compensar les emissions de CO2 que segueixen la metodologia internacional GHG Protocol.

Eina per calcular la petjada de carboni d’una cadena logística (en castellà)
Document excel
Eina per calcular la petjada de carboni de roba i complements (en castellà)
Document excel