Documento de trabajo nº 13: Lecciones de la investigación sobre el comportamiento del consumidor ante las acciones de RSC

LLIÇONS DE LA INVESTIGACIÓ SOBRE EL COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR DAVANT LES ACCIONS D’RSC

Mercè Roca
Juliol 2012

 

Aquest estudi revisa de forma sintètica les principals lliçons que es deriven dels treballs teòrics i empírics sobre el comportament del consumidor davant les accions de Responsabilitat Social Corporativa (RSC). Presenta, d’entrada, les diferents òptiques metodològiques utilitzades per a l’estudi del consumidor i s’endinsa a extraure les recomanacions que se’n deriven per a la gestió empresarial. L’estudi analitza els efectes comercials de diverses accions d’RSC, desgrana els factors que tenen un impacte sobre l’efectivitat d’aquestes accions i identifica les accions que, per objectius, resulten més efectives a llarg i mitjà termini.

Descarregar PDF

ALTRES DOCUMENTS DE TREBALL