Documento de trabajo nº 12: El Análisis Social del Ciclo de Vida como instrumento de RSC: El punto de vista de las empresas españolas

L’ANÀLISI SOCIAL DEL CICLE DE VIDA COM A INSTRUMENT D’RSC: EL PUNT DE VISTA DE LES EMPRESES ESPANYOLES

Daniela Russi
Silvia Ayuso
Pere Fullana i Palmer

Maig 2012

 

L’objectiu del projecte que es presenta en aquest informe ha estat comparar la metodologia de l’Anàlisi Social del Cicle de Vida (ASCV) amb la visió de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC), i explorar en quina mesura aquestes dues aproximacions es poden complementar. Es tracta d’un estudi qualitatiu, en el qual s’ha combinat la revisió bibliogràfica amb l’anàlisi de les opinions i exigències de les empreses espanyoles en base a sis entrevistes i un taller de discussió organitzat amb representants d’empreses i experts. Les contribucions dels participants en el projecte han permès evidenciar tant l’interès potencial de l’ASCV per a les empreses com les possibles dificultats a l’hora d’aplicar aquesta nova metodologia.

Descarregar PDF

ALTRES DOCUMENTS DE TREBALL