Documento de trabajo nº 14: Los negocios inclusivos en España. Una visión participativa y colaborativa de la empresa

ELS NEGOCIS INCLUSIUS A ESPANYA. UNA VISIÓ PARTICIPATIVA I COL•LABORATIVA DE L’EMPRESA

Pablo Sánchez
Setembre 2012

 

Donada la situació actual de crisi i augment de la pobresa i exclusió social a Espanya, plantegem en aquest estudi la conveniència d’aplicar els fonaments dels Negocis Inclusius (NI) al context de la nostra economia. A través d’una metodologia qualitativa basada en la realització de tres grups de discussió amb la participació de diversos experts en la matèria, hem pogut identificar els components bàsics dels NI quan es traslladen a l’esfera d’un país desenvolupat i examinar quins mecanismes es poden adoptar des dels diversos sectors econòmics per impulsar aquestes iniciatives empresarials.

Descarregar PDF

ALTRES DOCUMENTS DE TREBALL