Documento de trabajo nº 11: La Responsabilidad Social Corporativa de la prensa en tiempos de crisis

LA RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA DE LA PREMSA EN TEMPS DE CRISI

Humberto Salerno
Març 2012

 

La crisi econòmica està agreujant els problemes estructurals que assoten des de fa temps els mitjans de comunicació, així com la pèrdua d’influència i credibilitat dels periodistes. El present estudi pretén oferir un diagnòstic del moment actual, crucial per al futur del sector dels mitjans de comunicació, i per una altra, oferir elements de debat i anàlisi sobre valors tan importants com el prestigi, la credibilitat o l’ètica de la premsa. Per a la recerca s’ha utilitzat una metodologia qualitativa basada en la realització de tres sessions de debat amb la participació de perfils heterogenis de la comunicació.

Descarregar PDF

ALTRES DOCUMENTS DE TREBALL