Documento de trabajo nº 10: Códigos éticos de las empresas españolas: Un análisis de su contenido

CODIS ÈTICS DE LES EMPRESES ESPANYOLES: UNA ANÀLISI DEL SEU CONTINGUT

Silvia Ayuso
Jordi Garolera

Juliol 2011

 

Durant els últims anys ha proliferat enormement la utilització de codis ètics o de conducta per part de les empreses, per comunicar internament i externament els valors i principis que defensen i el comportament que esperen dels empleats en les seves relacions amb els diferents grups d’interès de la companyia. Aquest estudi té per objectiu examinar el contingut dels codis ètics establerts per les empreses espanyoles i analitzar els compromisos adquirits en aquests documents. Mitjançant una mostra de 58 codis d’empreses de diferents sectors i mides s’estudiarà a quins valors/principis i normes de conducta apel•len els codis, si hi ha uns valors/principis i normes de conducta comuns i si aquests compromisos comuns són similars o diferents als compromisos adoptats per empreses multinacionals (d’acord amb un estudi realitzat per Kaptein l’any 2002).

Descarregar PDF

ALTRES DOCUMENTS DE TREBALL