Sistema de valoración de la auditoría social

SISTEMA DE VALORACIÓ DE L’AUDITORIA SOCIAL: ÚS DEL MÈTODE DELPHI PER ESTABLIR LA IMPORTÀNCIA DELS ASPECTES INCLOSOS EN L’AUDITORIA SOCIAL

Silvia Ayuso

Xavier Carbonell

Desembre 2018

 

L’objectiu d’aquest estudi era consultar a un grup d’experts sobre la importància relativa dels diferents punts continguts en el codi de conducta (estàndards socials, laborals, de respecte als drets humans i mediambientals), utilitzant el mètode Delphi. En particular, es desitjava conèixer la importància relativa dels diferents punts continguts en el codi de conducta per a fabricants, per poder atorgar una puntuació final i classificar les fàbriques auditades d’acord amb la metodologia d’auditoria social proposada per la Càtedra MANGO d’RSC.

Descarregar PDF

ALTRES MANUALS I GUIES