Càlcul de la petjada hídrica de texans

CÀLCUL DE LA PETJADA HÍDRICA DE TEXANS

Desembre 2021

 

La Càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa ha desenvolupat un mètode de càlcul que permet a les empreses comptabilitzar la quantitat total d’aigua utilitzada en la producció d’uns pantalons texans. Aquesta calculadora de petjada hídrica per a texans és una eina basada en Excel que ajuda les empreses de confecció a estimar la petjada hídrica dels texans produïts o adquirits.

Instruccions d'ús
Document Excel

ALTRES MANUALS I GUIES