Documento de trabajo nº 5: Desarrollo de negocios en los países de bajos ingresos. Crecimiento empresarial y creación de valor social

DESENVOLUPAMENT DE NEGOCIS EN ELS PAÏSOS DE BAIXOS INGRESSOS. CREIXEMENT EMPRESARIAL I CREACIÓ DE VALOR SOCIAL

Fernando Casado Cañeque
Alice Lariu
Juliana Mutis
Pablo Sánchez

Desembre 2009

 

Aquest estudi analitza com es pot integrar la comunitat de la anomenada base de la piràmide en el model de negoci inclusiu a través de la cadena de valor. El principal objectiu de l’estudi és, d’una banda, aprofundir en el concepte i les peculiaritats de la base de la piràmide (BDP), així com en els reptes que impliquen els models de negoci inclusius per a les empreses. Per un altre, l’estudi presenta una metodologia d’avaluació per a quantificar la integració de la comunitat BDP en els models de negoci inclusius denominada “Marc per a l’Avaluació d’Impacte de Negocis Inclusius”. Aquesta metodologia s’aplica a tres experiències empresarials, que han contribuït a millorar les condicions de vida de la població de baixos ingressos en diferents regions del món (Unilever, Fundación Microfinanzas BBVA i BSH).

Descarregar PDF

ALTRES DOCUMENTS DE TREBALL