Documento de trabajo nº 6: La Responsabilidad Social Corporativa en el entorno global: Tendencias de las empresas españolas

LA RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA EN L’ENTORN GLOBAL: TENDÈNCIES DE LES EMPRESES ESPANYOLES

Silvia Ayuso
Juliana Mutis

Març 2010

 

El present estudi pretén analitzar les pràctiques de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de les empreses que operen en un entorn global. D’una banda, s’identifiquen els requisits d’RSC que es desprenen de les guies i estàndards desenvolupats per diferents institucions internacionals. D’altra banda, es realitza una investigació empírica de les empreses espanyoles amb activitats o proveïdors en països en desenvolupament. En particular, s’analitzen les pràctiques d’RSC reportades per les empreses espanyoles adherides al Pacte Mundial, prenent com font d’informació els seus Informes de Progrés corresponents a l’any 2007 (60 empreses). Els resultats d’aquesta anàlisi mostren les actuacions d’RSC de les empreses estudiades pel que fa a temes com drets humans, drets laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció.

Descarregar PDF

ALTRES DOCUMENTS DE TREBALL