Documento de trabajo nº 22: Análisis del valor social de la Fundación Formació i Treball. Una aproximación monetaria al cálculo del valor social

ANÀLISI DEL VALOR SOCIAL DE LA FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL. UNA APROXIMACIÓ MONETÀRIA AL CÀLCUL DEL VALOR SOCIAL

José Luis Retolaza
Pablo Sánchez
Pep Tarifa
Maite Ruiz-Roqueñi
Leire San-José
Silvia Ayuso

Juny 2015

 

Aquest informe té com a objectiu avançar en el desenvolupament i aplicació d’un sistema de comptabilitat social que permeti quantificar monetàriament l’impacte social d’una organització. Utilitzant la metodologia desenvolupada per Retolaza et al. (2013), s’ha calculat el Valor Social Integrat (VSI) per al cas de la Fundació Formació i Treball, una de les empreses d’inserció més grans de Catalunya. Aquesta metodologia combina una anàlisi qualitativa i quantitativa. L’anàlisi qualitativa busca avaluar els impactes que l’entitat genera, els mecanismes de tals impactes i l’extensió dels beneficis als grups d’interès, basant-se en la realització d’entrevistes a representants de tots aquests grups d’interès. L’anàlisi quantitativa se centra en la quantificació del valor percebut a través del desenvolupament d’indicadors i proxies (aproximacions al valor) que permetin monetitzar el valor generat pels principals grups d’interès. Tanmateix, aquest estudi revisa i compara l’aplicació d’altres metodologies que s’empren per a fins similars, com és el cas del SROI (Social Return on Investment).

Descarregar PDF

ALTRES DOCUMENTS DE TREBALL