Documento de trabajo nº 19: La RSC de la publicidad: transparencia, credibilidad y confianza de las marcas

L’RSC DE LA PUBLICITAT: TRANSPARÈNCIA, CREDIBILITAT I CONFIANÇA DE LES MARQUES

Humberto Salerno
Febrer 2014

 

La crisi econòmica ha posat de manifest alguns canvis remarcables en el comportament del consumidor respecte la seva decisió de compra i la seva relació amb les marques. Aquests canvis responen principalment a un perfil de consumidor molt més exigent i selectiu. El present estudi analitza els diversos factors els quals estan forçant a la publicitat a millorar el seu nivell de credibilitat, el qual ha perdut en els últims anys de crisi econòmica i que alhora li ha fet perdre la confiança del consumidor. Com a alternativa a aquesta situació, es proposa adoptar arguments creatius basats en l’experiència que suposa comprar un producte i/o servei així com transmetre valors relacionats amb la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) que coincideixin amb la consciència del consumidor.

Descarregar PDF

ALTRES DOCUMENTS DE TREBALL