Documento de trabajo nº 15: La RSC en la cadena de suministro de las 50 mayores empresas en España

L’RSC EN LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT DE LES 50 MAJORS EMPRESES A ESPANYA

Mercè Roca
Silvia Ayuso

Juliol 2013

 

El present estudi realitza una anàlisi de les memòries de sostenibilitat de les 50 empreses més grans amb seu a Espanya (per volum de facturació). En base a la informació reportada a les memòries de sostenibilitat, l’estudi identifica les principals activitats realitzades en pro de l’RSC en la cadena de subministrament, diferenciant entre quatre enfocaments bàsics de gestió responsable de proveïdors. Així mateix, quantifica el seguiment que tenen aquestes activitats i descriu les dades que sobre aquestes aporten les memòries estudiades. Els resultats mostren que les empreses reporten un alt grau d’activitat en relació a l’RSC a la cadena de subministrament, i més freqüentment quan es tracta d’empreses filials, dedicades al B2C, empreses que figuren al rànquing Interbrand fi que formen part del DJSI.

Descarregar PDF

ALTRES DOCUMENTS DE TREBALL