Manual de auditoría social

MANUAL D’AUDITORIA SOCIAL DEL CODI DE CONDUCTA D’UNA ORGANITZACIÓ EN LES FÀBRIQUES I INSTAL·LACIONS DELS SEUS FABRICANTS

Xavier Carbonell

Josep Julià
Versió 1.0 Novembre 2016

 

L’objectiu d’aquest manual és el de disposar d’un procediment complet que reculli les diferents fases d’una auditoria social a les fàbriques i/o instal·lacions dels fabricants d’una organització. El document també serveix de marc de referència, seguiment i consulta dels principals aspectes relacionats. Aquest manual es completarà amb una sèrie de documents específics, anomenats “Fitxa País”, per a la seva aplicació pràctica en diferents països o zones geogràfiques.

Descarregar PDF

ALTRES MANUALS I GUIES