Auditoría social – Ficha país: Turquía

MANUAL D’AUDITORIA SOCIAL DEL CODI DE CONDUCTA D’UNA ORGANITZACIÓ EN LES FÀBRIQUES I INSTAL·LACIONS DELS SEUS FABRICANTS – FITXA PAÍS: TURQUIA

Xavier Carbonell

Josep Julià

Versió 1.0 Novembre 2016

 

El present document desenvolupa i complementa el “Manual d’auditoria social”, que estableix una metodologia bàsica per a la realització d’una auditoria d’aquestes característiques. L’objectiu de la “Fitxa País: Turquia” és el de destacar aquells aspectes més significatius de la legislació i de la normativa de Turquia aplicables en la realització d’una auditoria social, prenent com a base un Codi de Conducta de referència, amb l’objectiu de que sigui plenament operativa i pràctica.

Descarregar PDF

ALTRES MANUALS I GUIES