Estudio de caso nº 8: CAFÉS NOVELL

RSC EN L’EMPRESA INTERNACIONAL: CAFÈS NOVELL

Silvia Ayuso
Desembre 2015

 

L’objectiu dels estudis de cas “RSC en l’empresa internacional” és analitzar la trajectòria d’una empresa en el desenvolupament i en la implantació de la seva política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC), tant en el seu país d’origen com en els centres de treball situats en altres països. El present document pretén examinar l’estratègia i actuacions d’RSC de Cafès Novell, companyia dedicada a la venda de cafè, i identificar alguns dels factors d’èxit del model utilitzat per l’empresa sota estudi.

Descarregar PDF

ALTRES ESTUDIS DE CAS

Estudio de caso nº 7: AGBAR
El present document pretén examinar l'estratègia i actuacions d’RSC d'Agbar, companyia dedicada a la gestió del cicle integral de l'aigua amb presència a 22 països [...]