Documento de trabajo nº 4: Requisitos de RSC en la cadena de suministro: el caso de las PYMES catalanas

REQUISITS D’RSC A LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT: EL CAS DE LES PIMES CATALANES

Mercè Roca
Silvia Ayuso
Rosa Colomé

Juny 2010

 

El present treball contribueix a comprendre millor el paper que juguen les petites i mitjanes empreses (PIMES) pel que fa a una gestió responsable de la cadena de subministrament, prenent com zona d’estudi la Comunitat Autònoma de Catalunya. En particular, s’examinen les PIMES catalanes en el seu doble vessant d’empreses proveïdores i empreses clients i s’analitza en quina mesura reben requisits d’RSC dels seus clients, apliquen aquests requisits als seus propis proveïdors i fins a quin punt transmeten les exigències rebudes al següent esglaó de la cadena de subministrament. Per a concretar les preguntes sobre requisits d’RSC en la relació amb clients i proveïdors, s’han diferenciat cinc àmbits: medi ambient, seguretat i salut laboral, drets laborals, drets humans i corrupció.

Descarregar PDF

ALTRES DOCUMENTS DE TREBALL