Documento de trabajo nº 2: Umbrales de pobreza e ingresos salariales en Filipinas, México y Polonia. Una comparativa con España

LLINDARS DE POBRESA I INGRESSOS SALARIALS A LES FILIPINES, MÈXIC I POLÒNIA. UNA COMPARATIVA AMB ESPANYA

Jordi Puig
Ramon Xifré

Desembre 2008

 

En aquest estudi es presenta una aproximació quantitativa a un nivell de vida mínim de tres realitats socioeconòmiques distintes que es consideren geogràficament representatives dels països en vies de desenvolupament: Filipines, Mèxic i Polònia. En particular, es construeixen llindars de pobresa a nivell individual i familiar des de la perspectiva de la despesa per a cadascun d’aquests països i es contrasten amb una economia de referència (Espanya). Igualment, es proposa la confrontació d’aquests nivells de despesa idònia amb la seva contrapartida en forma d’ingrés (salaris mínims legals i predominants). Els resultats obtinguts són rellevants en la definició de polítiques salarials d’empreses que operin en aquests països i que incorporin pràctiques de responsabilitat social corporativa.

Descarregar PDF

ALTRES DOCUMENTS DE TREBALL