Estudio de caso nº 7: AGBAR

RSC EN L’EMPRESA INTERNACIONAL: AGBAR

Silvia Ayuso
Gener 2015

 

L’objectiu dels estudis de cas “RSC en l’empresa internacional” és analitzar la trajectòria d’una empresa en el desenvolupament i en la implantació de la seva política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC), tant en el seu país d’origen com en els centres de treball situats en altres països. El present document pretén examinar l’estratègia i actuacions d’RSC d’Agbar, companyia dedicada a la gestió del cicle integral de l’aigua amb presència a 22 països, i identificar alguns dels factors d’èxit del model utilitzat per l’empresa sota estudi.

Descarregar PDF

ALTRES ESTUDIS DE CAS

Estudio de caso nº 9: TARANNÀ
El present document pretén examinar l'estratègia i actuacions d'RSC de l'agència de viatges Tarannà que forma part d'una cadena de valor internacional: la venda de viatges a destinacions de tot el món [...]