Estudio de caso nº 6: FREIXENET

RSC EN L’EMPRESA INTERNACIONAL: FREIXENET

Jordi Puig
Joan Ribas

Setembre 2013

 

L’objectiu dels estudis de cas “RSC en l’empresa internacional” és analitzar la trajectòria d’una empresa en el desenvolupament i en la implantació de la seva política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC), tant en el seu país d’origen com en els centres de treball situats en altres països. El present document pretén examinar l’estratègia i actuacions d’RSC de Freixenet, una de les empreses líder en la producció de vins i caves amb presència en més de 140 països, i identificar alguns dels factors d’èxit del model utilitzat per l’empresa sota estudi.

Descarregar PDF

ALTRES ESTUDIS DE CAS

Estudio de caso nº 7: AGBAR
El present document pretén examinar l'estratègia i actuacions d’RSC d'Agbar, companyia dedicada a la gestió del cicle integral de l'aigua amb presència a 22 països [...]