Documento de trabajo nº 20: Gestión responsable de la cadena de suministro: retos para las PYMES

GESTIÓ RESPONSABLE DE LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT: REPTES PER A LES PIMES

Rosa Colomé
Silvia Ayuso

Juliol 2014

 

Aquest treball contribueix a comprendre millor els reptes específics als quals s’enfronten les petites i mitjanes empreses (PIMES) en la gestió responsable de la cadena de subministrament, basant-se en l’estudi de quatre PIMES catalanes del sector neteja. En particular, s’examinen les estratègies i eines utilitzades per a la integració de criteris d’RSC i s’analitzen les motivacions, els factors que faciliten o obstaculitzen aquest procés i els beneficis percebuts. Les empreses estudiades reben poca pressió d’RSC dels seus clients i al seu torn exerceixen poca pressió cap als seus proveïdors, de manera que no sembla haver un efecte de transmissió de requisits d’RSC al llarg de la cadena de subministrament del sector neteja. No obstant això, s’observa que totes les empreses estudiades han incorporat criteris d’RSC en les seves actuacions de forma proactiva, sobretot en les polítiques de recursos humans, un element estratègic per al seu negoci.

Descarregar PDF

ALTRES DOCUMENTS DE TREBALL