Documento de trabajo nº 1: Implicación de los organismos mundiales en la Responsabilidad Social Corporativa

IMPLICACIÓ DELS ORGANISMES MUNDIALS EN LA RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

Sira Abenoza
Silvia Ayuso
Juan Pablo Soto

Març 2008

 

Aquest estudi analitza les diverses iniciatives adoptades pels organismes internacionals per a fomentar la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) del sector empresarial. En particular, el treball examina els vuit organismes internacionals més rellevants a l’hora de promoure l’RSC en el món, entre ells l’Organització de les Nacions Unides (ONU), el Banc Mundial (BM) i l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). Una vegada realitzat l’anàlisi dels organismes, es procedeix a una anàlisi comparativa entre els mateixos, mitjançant una sèrie de variables significatives que vénen a resumir el caràcter i magnitud de les seves propostes. Finalment, s’avaluen les polítiques que porten a terme els diferents organismes en funció del grau d’obligatorietat de les seves propostes en matèria d’RSC i del seu nivell d’implicació en la promoció i difusió de l’RSC.

Descarregar PDF

ALTRES DOCUMENTS DE TREBALL