Manual d’auditoria social

04 Oct Manual d’auditoria social

Xavier Carbonell, Director de la Cátedra MANGO d’RSC i membre de la Comissió d’RSE del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, presenta el manual d’auditoria social de la Càtedra en la revista “L’auditor” d’abril 2017 (núm. 78). En l’article “Manual d’auditoria social” (pp. 32-33) explica l’objectiu del manual i les fitxes de país que el complementen.

Sense comentaris

Publica un comentari