Documento de trabajo nº 25: Integración de la sostenibilidad en la educación universitaria. El caso de la Universidad Pompeu Fabra

INTEGRACIÓ DE LA SOSTENIBILITAT EN L’EDUCACIÓ UNIVERSITÀRIA. EL CAS DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Silvia Ayuso

Xavier Carbonell

Juliol 2017

 

En el present informe hem realitzat una anàlisi sobre el complex procés d’integració de la sostenibilitat en l’educació universitària. Basant-nos en una revisió de la literatura acadèmica, identifiquem els aspectes clau que s’han de considerar en cada nivell per aconseguir una integració amb èxit de la sostenibilitat en l’aprenentatge dels estudiants. Amb l’objectiu d’examinar aquests elements d’anàlisi en un cas real, es presenta l’experiència de la Universitat Pompeu Fabra, diferenciant els passos fets per aquesta institució en el nivell institucional, curricular i pedagògic. Per millorar l’ensenyament en sostenibilitat, es formula una proposta que combina enfocaments diferents i complementaris, i que presta atenció al procés d’integració dels continguts de sostenibilitat en el currículum.

Descarregar PDF

ALTRES DOCUMENTS DE TREBALL